Flip book element

TICKLOCK A790

9,800,000

Vật liệu Hợp kim kẽm
Loại cửa Cửa kim loại, Cửa gỗ, Cửa nhựa
Độ dày cửa 45 – 120 mm
Độ rộng đố cửa Trên 10 cm
Phương thức mở khóa Face ID, Palm ID , Vân tay, Mật mã, Thẻ từ, App trên Smartphone, Chìa khóa cơ dự phòng.
Bảo hành 12 tháng. 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên sử dụng
Đọc tiếp

TICKLOCK A850

10,500,000

Vật liệu Hợp kim kẽm, acrylic
Loại cửa Cửa kim loại, Cửa gỗ, Cửa nhựa
Độ dày cửa 45 – 120 mm
Độ rộng đố cửa Trên 10 cm
Phương thức mở khóa Vân tay, mật mã, thẻ từ, chìa cơ, mở cửa từ xa qua wifi.
Bảo hành 12 tháng. 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên sử dụng

 

Đọc tiếp

TICKLOCK AF-800

12,300,000

Vật liệu Hợp kim kẽm
Loại cửa Cửa kim loại, Cửa gỗ, Cửa nhựa
Độ dày cửa 45 – 120 mm
Độ rộng đố cửa Trên 10 cm
Phương thức mở khóa 3D Face, Vân tay, Mật mã, Thẻ từ, App trên Smartphone, Chìa khóa cơ dự phòng.
Bảo hành 12 tháng. 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên sử dụng
Đọc tiếp

TICKLOCK AF-880

12,800,000

Vật liệu Hợp kim kẽm
Loại cửa Cửa kim loại, Cửa gỗ, Cửa nhựa
Độ dày cửa 45 – 120 mm
Độ rộng đố cửa Trên 10 cm
Phương thức mở khoá Vân tay
Bảo hành 12 tháng. 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên sử dụng

 

Đọc tiếp

TICKLOCK I720 SILVER

4,960,000

Vật liệu Hợp kim
Loại cửa Cửa nhôm hệ Xingfa hoặc tương đương, Cửa sắt
Độ dày cửa 30 ~ 120mm
Độ rộng đố cửa Trên 5 cm
Phương thức mở khóa Vân tay, Mật mã, Thẻ từ, App trên Smartphone, Chìa khóa cơ dự phòng.
Bảo hành 12 tháng. 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên sử dụng
Đọc tiếp

TICKLOCK I700S SILVER

4,800,000

Vật liệu Hợp kim
Loại cửa Cửa nhôm hệ Xingfa hoặc tương đương, Cửa sắt
Độ dày cửa 30 ~ 120mm
Độ rộng đố cửa Trên 5 cm
Phương thức mở khóa Vân tay, Mật mã, Thẻ từ, App trên Smartphone, Chìa khóa cơ dự phòng.
Bảo hành 12 tháng. 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên sử dụng

 

Đọc tiếp

TICKLOCK I720 BLACK

4,960,000

Vật liệu Hợp kim
Loại cửa Cửa nhôm hệ Xingfa hoặc tương đương, Cửa sắt
Độ dày cửa 30 ~ 120mm
Độ rộng đố cửa Trên 5 cm
Phương thức mở khóa Vân tay, Mật mã, Thẻ từ, App trên Smartphone, Chìa khóa cơ dự phòng.
Bảo hành 12 tháng. 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên sử dụng

 

Đọc tiếp

TICKLOCK I600S BLACK

4,800,000

Vật liệu Thép không rỉ, acrylic
Loại cửa Cửa kim loại, Cửa gỗ, Cửa nhựa
Độ dày cửa 35 – 120 mm
Độ rộng đố cửa Trên 10 cm
Phương thức mở khóa Vân tay, Mật mã, Thẻ từ, Chìa cơ, App trên Smartphone
Bảo hành 12 tháng. 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên sử dụng
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.